15 4 / 2014

(Source: d--efocus, via wowjohn)

15 4 / 2014

jaron-iver:

i haven’t laughed this hard in a long time

(via theblackship)

14 4 / 2014

Ak jel cik apļus mēs pa ādam lauku neizmetām. Lai tikai parunātos, jauks vakariņš. Prieks kad cilvēks sajūt un uzticās.

14 4 / 2014

14 4 / 2014

14 4 / 2014

14 4 / 2014

kushandwizdom:

Good Vibes HERE

Šis ir tik patiesi.

kushandwizdom:

Good Vibes HERE

Šis ir tik patiesi.

(Source: insightings)

14 4 / 2014

14 4 / 2014

14 4 / 2014

(Source: hesakesa2013, via drag0nair)